16/10/2007 Αρ. Απόφασης: 300 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ψήφιση πίστωσης "700" ευρώ για πληρωμή της Ευρωεκπαιδευτικής ΕΠΕ για παρακολούθηση σεμιναρίου 2 υπαλλήλων της Δ/νσης Διαχείρησης Κοινοχρήστων χώρων

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα