16/10/2007 Αρ. Απόφασης: 304 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση και παράσταση κατά την υπογραφή σύμβασης με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα