22/01/2010 Αρ. Απόφασης: 05 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ορισμός δικηγόρου κ. ¶ννας Γαβαλά για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του 15ου Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (συζήτηση υπόθεσης Αναστ.Γεωργοπούλου)

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα