20/05/2010 Αρ. Απόφασης: 102 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ορισμός Δικηγόρου κ. ¶ννας Γαβαλά για άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά του (ΕΤΑΑ) Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας