20/05/2010 Αρ. Απόφασης: 103 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ανάδειξη αναδόχου και κατακύρωση δημοπρασίας Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο: "Ανάπλαση και Διαμόρφωση Πλατειών-Ενίσχυση πρασίνου κοινοχρήστων χώρων Δήμου Βύρωνα"

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας