17/06/2010 Αρ. Απόφασης: 126 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Αποθήκη τυπ/νων προϊόντων" της Ο.Ε. "Π.Πατούχα και ΣΙΑ" στην οδό Γ' Σεπτεμβρίου 4

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα