01/07/2010 Αρ. Απόφασης: 134 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Μικτό κατάστημα Τροφίμων" του Περικλή Αποστόλου στην οδό 28ης Οκτωβρίου 2

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα