22/07/2010 Αρ. Απόφασης: 147 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου Ανοικτού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια και εγκατάσταση κρασπέδων-κυβολίθων κλπ για συντήρηση πεζοδρομίων"

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα