22/07/2010 Αρ. Απόφασης: 147 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου Ανοικτού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια και εγκατάσταση κρασπέδων-κυβολίθων κλπ για συντήρηση πεζοδρομίων"

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας