26/07/2010 Αρ. Απόφασης: 149 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ανάδειξη αναδόχου και κατακύρωση δημοπρασίας Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο: "Πρότυπο Βιοκλιματικό Κολυμβητήριο-Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Δήμου Βύρωνα"

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα