22/09/2010 Αρ. Απόφασης: 179 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την προμήθεια φρέσκου (νωπού) γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου προϋπολογισμού "112.527,36" ¤ συμπεριλ. ΦΠΑ 11%

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα