07/10/2010 Αρ. Απόφασης: 189 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Ζαχαροπλαστείο" του Αργυρίου Ιωάννη στην οδό Χρ.Σμύρνης 61-65

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας