07/10/2010 Αρ. Απόφασης: 192 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: "Ολοκλήρωση Δικτύου Ύδρευσης οικισμού και παραλίας Μαρκόπουλου Ωρωπού"