07/10/2010 Αρ. Απόφασης: 193 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ορισμός του κ. Γεώργιου Κακαμπάκου ως Τεχνικού Συμβούλου του Δήμου στην υπόθεση διεκδικητικής αγωγής του Λεωνίδα Φραγκούλη και λοιπών κατά του Δήμου Βύρωνα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα