07/10/2010 Αρ. Απόφασης: 194 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ορισμός Δικηγόρου κ. ¶ννας Γαβαλά προκειμένου να καταθέσει δικόγραφο διορισμού Τεχνικού Συμβούλου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Αγωγή των Λεωνίδα Φραγκούλη κ' λοιπών κατά του Δήμου Βύρωνα κ.λ.π.)