07/10/2010 Αρ. Απόφασης: 194 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ορισμός Δικηγόρου κ. ¶ννας Γαβαλά προκειμένου να καταθέσει δικόγραφο διορισμού Τεχνικού Συμβούλου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Αγωγή των Λεωνίδα Φραγκούλη κ' λοιπών κατά του Δήμου Βύρωνα κ.λ.π.)

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα