07/10/2010 Αρ. Απόφασης: 195 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ορισμός Δικηγόρου κ. ¶ννας Γαβαλά για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Συζήτηση αίτησης αναίρεσης του Ρογκάκου Νικόλαου κ' λοιπών κατά της 291/2006 απόφασης του VII Τμήματος Ε.Σ.