07/10/2010 Αρ. Απόφασης: 196 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ορισμός Δικηγόρου κ. ¶ννας Γαβαλά για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Αγωγή εταιρείας "ΕΥΡΩΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε." κατά Δήμου Βύρωνα)

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα