07/10/2010 Αρ. Απόφασης: 202 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ορισμός Δικηγόρου κ. ¶ννας Γαβαλά για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Αγωγή Σοφίας Καστελάνου κ' λοιπών κατά Δήμου Βύρωνα)

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα