07/10/2010 Αρ. Απόφασης: 203 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ορισμός Δικηγόρου κ. ¶ννας Γαβαλά για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 14ο) (Προσφυγή-Αγωγή Κ/Ξιας "Β.ΤΣΟΛΚΑΣ-Ι.ΓΚΙΝΗΣ" κατά του Δ.Βύρωνα)

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα