07/11/2007 Αρ. Απόφασης: 330 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Πρατήριο ειδών αρτοποιΐας κ' ζαχαροπλαστικής" της Κατσαρού Κυριακούλας στην οδό Κολοκοτρώνη 48

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα