27/12/2010 Αρ. Απόφασης: 271 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ορισμός Δικηγόρου κ. ¶ννας Γαβαλά για άσκηση ανακοπής και αίτηση αναστολής κατά της από 22/12/2010 επιταγής προς πληρωμή του Χρυσ. Καφαντάρη μετ' επικυρωμένου αντίγραφου της 4140/10 απόφασης του Εφετείου Αθηνών

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας