27/12/2010 Αρ. Απόφασης: 273 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή κ.Ιωάννη Χαβαλέ για επίδοση δήλωσης διορισμού του Τεχνικού Συμβούλου του Δήμου κ.Κακαμπάκου (Υπόθεση Ανδρέα Μαρούδα)