15/03/2010 Αρ. Απόφασης: 41 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ορισμός Δικηγόρου κ. ¶ννας Γαβαλά για εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Κλήση σε συζήτηση αντικατάστασης πραγματογνωμόνων από Λεωνίδα Φραγκούλη κ.λ.π.)

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας