07/11/2007 Αρ. Απόφασης: 334 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Απ'ευθείας ανάθεση εργασιών: Εργασίες διαμόρφωσης εξοπλισμού κ.λ.π. περιπτέρου του Δήμου Βύρωνα για την έκθεση "POLIS 2007" προϋπολογισμού 10.472 ευρώ συμπερ/νου ΦΠΑ 19%

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας