22/03/2010 Αρ. Απόφασης: 54 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ορισμός Δικηγόρου κ. ¶ννας Γαβαλά για τον διορισμό του κ. Γεωργίου Κακαμπάκου ως Τεχνικού Συμβούλου του Δήμου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (υπόθεση Α.Μαρούδα κλπ)

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας