20/11/2007 Αρ. Απόφασης: 343 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ανάκληση της υπ'αρ. 304/07 απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για γνωμοδότηση και παράσταση κατά την υπογραφή της σύμβασης που θα αφορά αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων του Δήμου με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα