05/12/2007 Αρ. Απόφασης: 362 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Απ'ευθείας ανάθεση της μαγνητοφώνησης-απομαγνητοφώνησης και βιβλιοδέτησης των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δημ.Συμβουλίου και της Δημ. Επιτροπής για το έτος 2008

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα