04/02/2011 Αρ. Απόφασης: 02 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Κατάστημα τροφίμων της Κρυσταλίας Αργυροπούλου στην Λ ΚΑΡΕΑ 86 .Κ

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα