04/02/2011 Αρ. Απόφασης: 03 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος "Εμπόριο λιανικώς και χονδρικώς τυριών και αλλαντικών και τυποποιημένων προϊόντων της <<Ευαάγγελος Λυκούδης και ΥΙΟΣ Ο.Ε στην οδό Ιθώμης 14-16

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα