04/02/2011 Αρ. Απόφασης: 04 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος 'Καφετέρια-Σνακ Μπαρ " του Κούρτη Σπυρίδωνα στην οδό Χειμάρας 1 και Κύπρου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας