04/02/2011 Αρ. Απόφασης: 06 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων γαι τρία (3) χρόνια και παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε Κατάστημα "Καφετέρια -Μπαρ " του Αθανάσιου Γεωργιάδη στην οδό Καλλιπόλεως 117

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα