04/02/2011 Αρ. Απόφασης: 07 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για τρία (3) χρόνια σε κατάστημα "Καφετέρια " της "Αντώνιος Ζαρμακούπης και ΣΙΑ Ε.Ε>> στην οδό Σεβαστείας 4 και Μαγνησίας

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα