04/02/2011 Αρ. Απόφασης: 08 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για τρία (3) χρόνια και παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε Κατάστημα "Καφετέρια -προσφορά Υπηρεσιών διαδικτύου " της Δήμητρας Ορφανού στην οδό Κύπρου 17-21

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα