04/02/2011 Αρ. Απόφασης: 09 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων γαι τρία (3) χρόνια και παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικώνο οργάνων σε Κατάστημα "Μπαρ " του Ιωάννη Κωστόπουλου στην οδό Κολοκοτρώνη 45 και Κυδωνιών 1

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα