04/02/2011 Αρ. Απόφασης: 10 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για τρία (3) χρόνια και παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε Κατάστημα "Καφετέρια " του Θωμά Μακρή στην οδό Χρυσ.Σμύρνης 47

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα