4/2/2011 Αρ. Απόφασης: 11 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για τρία (3) χρόνια και παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε Κατάστημα "Ταβέρνα "του Γεώργιου Τσαχάκη στην Λ.ΚΑΡΕΑ 78

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα