4/2/2011 Αρ. Απόφασης: 12 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για τρια (3) χρόνια και παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε Κατάστημα "Καφενείο " της <Ε ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ και ΣΙΑ ΕΕ> στην οδό Φλέμιγκ 78

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα