28/3/2011 Αρ. Απόφασης: 15 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος <Λιανικό εμπόριο ζωοτροφών και οικόσιτων ζώων (Pet Shop) στην οδό Φρυγίας 3 της Κωνσταντινίδου Στυλιανής

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα