28/03/2011 Αρ. Απόφασης: 18 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για τρία (3) χρόνο και παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα <Εστιατόριο- Ψητοπωλείο >της <Φέσσας Φαρλέκας Human Energy Group Ε.Π.Ε στην Λ.Αγ.Ιωάννη 106-108

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας