28/3/2011 Αρ. Απόφασης: 19 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για ένα (1) χρόνο και παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα <Εστιατόριο >της <Παναγιώ Δ.Δημητρίου-Βασιλική Δ.Χάρη Ο.Ε στην Λ.ΚΑΡΕΑ 79