18/4/2011 Αρ. Απόφασης: 21 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος <Mini Market > -πρατήριο άρτου κ ειδών ζαχαροπλαστικής >του Κυριακίδη Χαράλαμπου στην οδό Αδαμαντίου Κοραή 5-7

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας