18/04/2011 Αρ. Απόφασης: 23 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος <<Κατάστημα Τροφίμων της<Εταιρείας Συμμετοχών κ Εμπορίας τροφίμων του Σγαρδέλη Κων/νου στην οδό 28ης Οκτωβρίου 2 κ.Λ.ΚΑΡΕΑ

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας