18/04/2011 Αρ. Απόφασης: 24 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας λειτουργίας μουσικών οργάνων για τρία (3) χρόνια κ παράταση του ωραρίου λειτουργίας τους σε κατάστημα <Καφετέρια Σνακ-Μπαρ χωρίς παρασκευαστήριο >στην οδό Χρυσ.Σμύρνης 6 της < BYRON'S CAPITAL ΕΠΕ>

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας