18/05/2011 Αρ. Απόφασης: 29 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Χορήγηση αδείας λειτουργάις μουσικών οργάνων για τρία (3) χρόνια και παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα ,Εστιατόριο-Μπαρ- Καφετέρια > του Παναγιώτη Πλατανιώτη στην οδό Ανακρέοντος 23-27

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας