21/10/2011 Αρ. Απόφασης: 42 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος <Αναψυκτήριο > (Ανάληψη ) του <Δήμου Βύρωνα> (εντός του "Αλσος Μυρακτής -Ανάληψη )

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας