21/10/2011 Αρ. Απόφασης: 43 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος <Αναψυκτήριο> (Ν.Ελβετία) του Δήμου Βύρωνα>(εντός Παιδικής Χαράς Νέας Ελβετίας )επί των οδών Καραολή-Δημητρίου και Επταλόφου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας