01/03/2007 Αρ. Απόφασης: 141 / Δημοτικό Συμβούλιο

'Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου "Συντήρηση -Μετατροπή κτιρίου σε Μουσείο Μικρασιατικής Ιστορίας και κατασκευή πεζοδρόμιου"

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα