25/01/2012 Αρ. Απόφασης: 01 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικοιύ ενδιαφέροντος <Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής με παρασκευαστήριο > του Κοτούλα Χαράλαμπου στην οδό Αιόλου 11

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας