1/03/2012 Αρ. Απόφασης: 09 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργία κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος <Internet -Cafe -Bar > της Κωνσταντινοπούλου Ελένης στην οδό Εμπεδοκλέους 102-106 και Βρυούλων μετά την επανεξέταση των δικαιολογητικών από τα μέλη της επιτροπής

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας