27/06/2012 Αρ. Απόφασης: 27 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκρισηα αδείας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος <Καφέ - ουζερί > του Πολυμενάκου Βασίλειου στην οδό Ολύμπου 36

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας