27/06/2012 Αρ. Απόφασης: 30 / Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Προέγκριση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος <Καφετέρια -Σνακ - Μπαρ του Δρυμαλίτη Νικόλαου στην οδό Κωνσταντιλιέρη 3-7

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας